Wat doen we

Een Happy leven creëren met een diagnose ADHD en/of autisme is mogelijk! Bij Happy KidsCare gaan we uit van de mogelijkheden en focussen we op de positieve eigenschappen.

Wij werken op een laagdrempelig mogelijke manier. Niet de diagnose ADHD of ASS (autisme spectrum stoornis) maar de mogelijkheden van het kind staan bij ons centraal. Want ieder kind verdient aandacht, complimenten en positieve prikkels. Ieder kind kan opgroeien met zelfvertrouwen.

In onze gereedschapskist hebben we dan ook allerlei instrumenten om een gezin ‘happy’ te maken. Zo bieden we groepsbegeleiding, logeerbegeleiding en gezinsbegeleiding. Dat laatste noemen we ook wel ambulante hulp of ouderbegeleiding. Ook geven we trainingen en cursussen aan kinderen en hun ouders, zodat ze elkaar beter leren begrijpen. Daarnaast kunnen ouders bij ons terecht voor online opvoedondersteuning.

Zie hiernaast een filmpje over een eerste logeerweekend bij Happy KidsCare.

Methodes

Om een Happy leven te kunnen creëren werken wij met de volgende methodes:

 

Geef me de vijf

Happy KidsCare werkt volgens de – Geef mij de 5 – methodiek. Het uitgangspunt is dat kinderen met autisme en/of ADHD meer duidelijkheid en structuur wordt geboden, zodat zij nog meer kunnen groeien in (sociale)vaardigheden. Kinderen met ASS hebben moeite met het zien van samenhang, uitvoeren van taken en inlevingsvermogen. De wereld is voor hen onduidelijk en onvoorspelbaar. Het doel van deze methodiek is dat elk kind zich begrepen voelt en zijn omgeving begrijpt. Dit door veel te visualiseren en duidelijkheid te geven middels het beantwoorden van de volgende vijf vragen:

 • Wie
 • Wat
 • Wanneer
 • Waar
 • Hoe

Resultaten

 • Duidelijkheid
 • Structuur
 • Voorspelbaarheid

Teken je boodschap

Kinderen met ADHD en/of autisme kunnen moeite hebben met de verbale communicatie maar kunnen visueel juist heel sterk zijn. Geef me de 5 maakt gebruik van visualisatie: plaatjes en pictogrammen, om duidelijk te communiceren. Ook kun je door middel van tekeningen kinderen en natuurlijk ook ouders gemakkelijk iets duidelijk maken. Happy KidsCare maakt gebruik van de trainingen van Teken je boodschap om de basisbeginselen van tekenen onder de knie te krijgen.

 

Resultaten

 • Duidelijke communicatie
  door beeldend te maken.

Positieve benadering

Misschien klinkt dit wat vreemd in de oren. Het kind zet de boel op stelten en je zou het positief moeten benaderen? Het antwoord is ‘ja’.

Het werkt het best als je goed gedrag stimuleert door het te belonen (met waarderende woorden of aan de hand van een beloningssysteem). Op deze manier vergroot je het zelfvertrouwen van het kind, leert het kind het meest over hoe het zich juist wél dient te gedragen en verbetert je de sfeer in huis. Een negatieve aanpak werkt niet!!
Als je je vooral richt op het ongewenste gedrag, kom je in een vicieuze cirkel van dreigen, een niet luisterend kind, straffen, een weer niet luisterend kind, dreigen en weer straffen terecht: met als gevolg een ongelukkig kind, een vervelende sfeer en veel frustratie bij ouders. Bovendien: een negatieve aanpak (blijven hameren op: níét gooien, níét slaan, níét schreeuwen, doe niet zo wild!, hou op met schelden) werkt niet. Het is (zeker voor een kind met AD(H)D) te moeilijk om uit negatief geformuleerde zinnen de ‘vertaalslag’ te maken naar wat je wél wilt. Zeggen wat je wél wilt (‘geef die stok aan mij, ga even daar op de bank zitten’) werkt wel.

Resultaten

 • Zelfvertrouwen opbouwen.
 • Positief labelen.
 • Meer plezier hebben met je kind.
 • Weten wat wel werkt.

Sociale vaardigheidstraining (SOVA)

De sociale vaardigheidstraining waar nieuw sociaal gedrag wordt aangeleerd.
Deze, op basis van cognitief sociale leertheorie gebaseerde vaardigheidstraining (Ellen McGinnis), werkt met de elementen modeling, gedragsoefening, sociale bekrachtiging en transfertraining.

Resultaten

 • Vriendschappen opbouwen en onderhouden.
 • Positieve communicatie.
 • Sociaal gedrag aanleren.

Competentiegericht begeleiden

Bij Happy KidsCare werken we competentiegericht. Dit betekent dat we aandacht hebben voor het positieve gedrag en de kwaliteiten van de kinderen. We kijken naar de mogelijkheden van het kind en zijn/haar omgeving. Door ons hierop te richten, proberen we patronen te doorbreken en wenselijk gedrag te bevorderen. Het kind wordt ondersteund en uitgedaagd. Ons doel is om het kind zelfstandig(er) te maken en het in zijn of haar kracht te zetten.

Resultaten

 • Aandacht voor positief gedrag.
 • Het kind en de ouders in hun kracht zetten.
 • Zelfvertrouwen opbouwen.

Gezinsbegeleiding

Happy KidsCare
Ouder / voogd en Kind

Gezinsbegeleiding ofwel opvoedondersteuning van Happy KidsCare bestaat uit specialiseerde hulp in de thuissituatie die aan het gehele gezin wordt geboden gedurende enkele uren per maand. De nadruk ligt op zelfredzaamheid van het gezin. Het kind zelf, maar ook vader, moeder, broers en zussen leren hoe ze bepaalde situaties het best kunnen aanpakken. Samen zorgen we ervoor dat iedereen weer dezelfde taal spreekt. De ondersteuning draagt bij aan een veilige woonsituatie, waarin de kinderen met ADHD en of autisme uitdagingen zich positief kunnen ontwikkelen.

lees meer
 • Kennis over de diagnose
 • Positieve communicatie
 • Ouders in hun kracht zetten
 • Bewustwording van eigen waarden in opvoeding
 • Minder strijd
 • Kennis over de diagnose.
 • Positieve communicatie.
 • Ouders in hun kracht zetten.
 • Eigen waarden in opvoeding.
 • Balans voor jezelf en je gezin.
 • Minder strijd.

Coach je kind training

Bizetstraat 50, Delft
Ouder / voogd

Het opvoeden van een kind met een diagnose ADHD/ Autisme en aanverwante uitdagingen is niet altijd makkelijk. Voel je je soms machteloos en gefrustreerd, omdat je niet goed weet hoe je met je kind kunt communiceren? Happy KidsCare kan je helpen door middel van de training ‘Coach je Kind’.

lees meer

Groepsbegeleiding

Dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag
Happy KidsCare
Kind

Onbezorgd spelen met vriendjes en vriendinnetjes. Voor kinderen met ADHD of een autistische uitdaging is dat niet altijd makkelijk. Daarom biedt Happy KidsCare de EigenWijs groepsbegeleiding. Groepsbegeleiding is een sterk middel om een kind te begeleiden.

lees meer
 • Vriendschappen opbouwen en onderhouden.
 • Gevarieerder eten
 • Samenspelen.
 • Zelfkennis & zelfvertrouwen.
 • Emoties kunnen reguleren.
 • Sociale vaardigheden.
 • Zelfstandigheid.
 • Vriendschappen opbouwen en onderhouden.
 • Gevarieerder eten.
 • Zelfkennis & zelfvertrouwen
 • Emoties kunnen reguleren.
 • Leren in een veilige omgeving.

Logeerbegeleiding

Weekend
Happy KidsCare
Ouder / voogd en Kind

Leuk én leerzaam. Inspannend én ontspannend. Vrij én gestructureerd. Maar ook simpelweg een plek waar je, je vertrouwd voelt. Dat zijn de logeerweekenden van Happy KidsCare. Tijdens deze weekenden werken de kinderen onder professionele begeleiding, volgens de Geef me de 5 methodiek, aan een sterke basis, zodat zij nog beter kunnen meedraaien in de maatschappij.

lees meer

Ouder & Kind Weekend

Weekend
Happy KidsCare
Ouder / voogd en Kind

Samen werken aan de relatie met je zoon of dochter met ADHD, autisme of aanverwante gedragsuitdagingen. Bij Happy KidsCare organiseren we de Ouder & Kind weekenden. Door samen opdrachten en activiteiten te doen leer je hulp van elkaar te vragen en elkaar te vertrouwen. De begeleiders ondersteunen jou en je kind daarbij. Jullie relatie wordt beter, in huis wordt het gezelliger en je zelfvertrouwen groeit.

lees meer
 • Samenwerking met je kind verbeteren & minder strijd.
 • De band met je kind versterken.
 • Geef me de 5 methode.
 • Meer vertrouwen als ouder.
 • Zelfkennis & zelfvertrouwen.
 • Zelfstandigheid.
 • Emoties kunnen reguleren.
 • Sociale vaardigheden.

Ambulante zorg

Happy KidsCare
Kind

Het gezin de regie teruggeven en hun leven samen weer in balans brengen. Dat is het belangrijkste doel van de ambulante zorg van Happy KidsCare. Werken aan de sociale vaardigheden of zinvolle vrijetijdsbesteding ontwikkelen: de mogelijkheden voor ambulante begeleiding zijn talrijk.

lees meer

Ervaringsverhalen

‘’Vroeger stootte ik Lex van me af, maar nu denk ik: Wat gezellig dat hij er is. ‘’

Lees meer

Meer weten over Happy KidsCare?

“Vroeger stootte ik Lex van me af, maar nu denk ik: wat gezellig dat hij er is.”

vertel me meer

Waar vindt de logeerbegeleiding plaats?

vertel me meer

Ambulant autisme begeleider (per direct)

vertel me meer