Aanmelden

Leuk dat je net zo enthousiast bent als wij!
Meld je hier aan zodat we contact met je kunnen opnemen voor meer informatie:
Gegevens jeugdige
Verwijzing
Gegevens ouder(s) - Verzorger(s)
Gegevens ouder / verzorger 1
Gegevens ouder / verzorger 2
Kindsituatie start
Medische gegevens
Zorgvraag
School
Zorgverloop
Afstemming

Voor de zogenoemde ´zorg- of risicoleerlingen * ´ is het extra van belang dat er continuïteit is in de zorg en begeleiding, die ze nodig hebben. Zorg die op elkaar afgestemd is, zorgt ervoor dat kennis en ervaring rond een kind niet verloren gaan, wanneer er een overstap is naar een nieuwe school of hulpverlening. Goede continuïteit in de zorg bevordert daarmee de efficiëntie van werken, waardoor verergering van problemen en voortijdige schooluitval zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden (Nederlands Jeugdinstituut Onderwijs & Jeugdzorg, 2008).

Happy KidsCare wil graag de best mogelijke zorg leveren en daarom afstemmen met ouders, school en eventuele hulpverlening. Happy KidsCare werkt volgens het noodzakelijkheidscriterium: alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van goede zorg, worden uitgewisseld. Uiteraard wordt er zorgvuldig met de informatie omgegaan.

Happy Kidscare werkt met een verwijsindex. De verwijsindex is een digitaal hulpmiddel waarin begeleiders, leerkrachten en hulpverleners een signaal kunnen afgeven voor een jeugdige (0-23 jaar) waar zij zich zorgen over maken. Het gaat om vroegtijdige signalering indien een zorg is geconstateerd waarbij bij alle kinderen van Happy KidsCare sprake van is. Het doel is het vroegtijdige signalering van problemen bij jeugdigen van 0 tot 23 jaar zodat tijdige, effectieve en gecoördineerde hulp kan worden geboden. Happy KidsCare meldt zodat andere zorgverleners weten dat uw kind bij ons in begeleiding is en indien nodig. Toestemming om informatie uit te wisselen met school/hulpverlening en het melden in de Verwijsindex.

*: "zorg of risicoleerlingen" zijn leerlingen met speciale (onderwijs) behoeften. Kinderen met bijvoorbeeld een leerachterstand, sociaal-emotionele problematiek, stoornis of een verstandelijke beperking.
Overig
=

Overige vragen?

Bel of mail ons gerust. 015-2145 140 of info@happykidscare.nl

Contact

Alles over onze
methodes vind je hier.

Vertel me meer

Alles over onze
diensten vind je hier.

Vertel me meer

Meer weten over Happy KidsCare?

“Vroeger stootte ik Lex van me af, maar nu denk ik: wat gezellig dat hij er is.”

vertel me meer

Waar vindt de logeerbegeleiding plaats?

vertel me meer

Jeugdprofessional Delft, Parttime 28-32 uur p/week

vertel me meer