Altijd welkom

Home » Aanmelden

Aanmeldformulier

Aanmelden kan na verwijzing van de gemeente, (huis)arts of als particulier. Voor meer informatie kunt u het contactformulier invullen. Verwijzers kunnen hier de codes vinden. Na ontvangst van een aanmeldformulier zullen we binnen 3 werkdagen contact met u opnemen voor het plannen van een kennismakingsgesprek.

De wachtijden per dienst kunnen verschillen. Wil je als ouder niet wachten met het inzetten van begeleiding? Dan is er ook de optie om één van onze eigen trainingen te volgen. Met de Online Training Opvoedondersteuning coachen wij ouders een maand lang om de regie over hun gezinsleven terug te pakken. Klik hier voor een gratis online training

 

Gegevens jeugdige
Click or drag a file to this area to upload.
Upload de foto door op het vak hierboven te klikken. Vervolgens verschijnt een scherm waarbij je de foto vanaf je computer kunt uploaden. Bestandsgrootte max. 10MB
Verwijzing
Gegevens ouder(s) - Verzorger(s)
Kindsituatie start
Medische gegevens
Zorgvraag
School
Zorgverloop
Afstemming
Voor de zogenoemde ´zorg- of risicoleerlingen * ´ is het extra van belang dat er continuïteit is in de zorg en begeleiding, die ze nodig hebben. Zorg die op elkaar afgestemd is, zorgt ervoor dat kennis en ervaring rond een kind niet verloren gaan, wanneer er een overstap is naar een nieuwe school of hulpverlening. Goede continuïteit in de zorg bevordert daarmee de efficiëntie van werken, waardoor verergering van problemen en voortijdige schooluitval zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden (Nederlands Jeugdinstituut Onderwijs & Jeugdzorg, 2008).

Happy KidsCare wil graag de best mogelijke zorg leveren en daarom afstemmen met ouders, school en eventuele hulpverlening. Happy KidsCare werkt volgens het noodzakelijkheidscriterium: alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van goede zorg, worden uitgewisseld. Uiteraard wordt er zorgvuldig met de informatie omgegaan.

Happy Kidscare werkt met een verwijsindex. De verwijsindex is een digitaal hulpmiddel waarin begeleiders, leerkrachten en hulpverleners een signaal kunnen afgeven voor een jeugdige (0-23 jaar) waar zij zich zorgen over maken. Het gaat om vroegtijdige signalering indien een zorg is geconstateerd waarbij bij alle kinderen van Happy KidsCare sprake van is. Het doel is het vroegtijdige signalering van problemen bij jeugdigen van 0 tot 23 jaar zodat tijdige, effectieve en gecoördineerde hulp kan worden geboden. Happy KidsCare meldt zodat andere zorgverleners weten dat uw kind bij ons in begeleiding is en indien nodig. Toestemming om informatie uit te wisselen met school/hulpverlening en het melden in de Verwijsindex.

*: "zorg of risicoleerlingen" zijn leerlingen met speciale (onderwijs) behoeften. Kinderen met bijvoorbeeld een leerachterstand, sociaal-emotionele problematiek, stoornis of een verstandelijke beperking.
Overig
Bijlagen
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Upload het document door op het vak hierboven te klikken. Vervolgens verschijnt een scherm waarbij je de foto vanaf je computer kunt uploaden. Bestandsgrootte max. 10MB per bestand.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Upload het document door op het vak hierboven te klikken. Vervolgens verschijnt een scherm waarbij je de foto vanaf je computer kunt uploaden. Houdt de muis ingedrukt in het vlak hierboven en beweeg om de handtekening te plaatsen. Bestandsgrootte max. 10MB per bestand.
Om een zorgtraject te starten, hebben wij de handtekening nodig van alle gezaghebbers/voogden van het kind. Wij zullen hier naar informeren bij u. Houdt de muis ingedrukt in het vlak hierboven en beweeg om de handtekening te plaatsen.
=