Welkom – logeeropvang, begeleiding individueel

Stichting Happy KidsCare

Stichting Happy KidsCare is een Iso9001 gecertificeerde instelling met een WTZi erkenning, die begeleiding biedt ten behoeve van kinderen met ADHD, autisme (ASS: autisme spectrum stoornissen) en bijkomende gedragsproblematiek.

Vanuit een veilige en vertrouwde basis wordt er gewerkt aan de  zelfredzaamheid en de sociale vaardigheden, dit alles vanuit plezier!

Een kind komt niet zomaar bij Happy KidsCare terecht, er is sprake van een hulpvraag. Deze hulpvraag nemen wij erg serieus, maar bij Happy KidsCare wordt verder gekeken dan het probleem. Ieder kind is namelijk ook een kind met mogelijkheden en talenten. Door realistisch te zijn over de beperkingen in combinatie met het zicht op de mogelijkheden en talenten kunnen de kinderen een gebalanceerd zelfbeeld opbouwen. Ouders en betrokkenen spelen daarin een belangrijke rol.

Het team van Happy KidsCare bestaat uit MBO & HBO gekwalificeerde jeugdzorgwerkers. Tevens is Happy KidsCare een erkend leerwerkbedrijf.

Happy KidsCare: voor elkaar & met elkaar.

 

Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook