Postitief benaderen

Uit studies blijkt dat voor álle kinderen een positieve benadering het beste is maar bij kinderen met ADHD/ Autisme kenmerken is het noodzaak. Misschien klinkt dit wat vreemd in de oren. Het kind zet de boel op stelten en je zou het positief moeten benaderen? Het antwoord is ‘ja’.

Zoals we bij de begeleiding van Happy KidsCare hebben ervaren werkt het het beste als je goed gedrag stimuleert door het te belonen (met waarderende woorden of aan de hand van een beloningssysteem). Op deze manier vergroot je het zelfvertrouwen van het kind, leert het kind het meest over hoe het zich juist wél dient te gedragen en verbetert je de sfeer in huis. Een negatieve aanpak werkt niet! Als je, je vooral richt op het ongewenste gedrag, kom je in een vicieuze cirkel terecht van dreigen, een niet luisterend kind en straffen: met als gevolg een ongelukkig kind, een vervelende sfeer en veel frustraties bij jezelf.

Bovendien: Benoemen wat niet mag (blijven hameren op: níét gooien, níét slaan, níét schreeuwen, doe niet zo wild!, hou op met schelden) werkt niet en kan als frustrerend worden ervaren. Het is (zeker voor een kind met ADHD en/of ASS) te moeilijk om uit negatief geformuleerde vermaningen de ‘vertaalslag’ te maken naar wat je wél wilt. Sterker nog,  technieken als straffen, terechtwijzingen en bevelen werken slechts averechts. We zijn snel geneigd om het ‘negatieve’ benoemen, terwijl het voor het kind beter zou zijn om het positieve te benoemen. Zeggen wat je wél wilt; ’geef die stok aan mij, ga daar maar op de bank zitten, lopen op de gangen’ werkt wel net als ‘wat zit je goed stil’, ‘wat ben je hard aan het werk’, ‘ik vind het fijn dat je zo goed luistert’.

Uit studie blijkt ook nog dat positieve bekrachtigingen naar kinderen toe positieve effecten hebben op onder andere motivatie, leerprestaties, gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook is gebleken dat hyperactief gedrag en oppositioneel gedrag minder snel toenemen bij een dergelijke aanpak.

Kortom: De kinderen van Happy KidsCare met ADHD en ASS hebben veel baat bij deze positieve aanpak.

Ervaringsverhalen

‘’Vroeger stootte ik Lex van me af, maar nu denk ik: Wat gezellig dat hij er is. ‘’

Lees meer

Meer weten over Happy KidsCare?

“Vroeger stootte ik Lex van me af, maar nu denk ik: wat gezellig dat hij er is.”

vertel me meer

Waar vindt de logeerbegeleiding plaats?

vertel me meer

Jeugdprofessional Delft, Parttime 28-32 uur p/week

vertel me meer