Positieve benadering

Bij Happy KidsCare werken we bij de naschoolse groepsbegeleiding, individuele begeleiding en de logerweekenden uitsluitend vanuit een positieve benadering.  Uit studies blijkt dat voor álle kinderen een positieve benadering het best is, maar dat dit bij kinderen met AD(H)D en Autisme niet minder dan een noodzaak is. Misschien klinkt dit wat vreemd in de oren. Het kind zet de boel op stelten en je zou het positief moeten benaderen? Het antwoord is ‘ja’.

Het werkt het best als je goed gedrag stimuleert door het te belonen (met waarderende woorden of aan de hand van een beloningssysteem). Op deze manier vergroot je het zelfvertrouwen van het kind, leert het kind het meest over hoe het zich juist wél dient te gedragen en verbetert je de sfeer in huis. Een negatieve aanpak werkt averechts!!
Als je, je vooral richt op het ongewenste gedrag, kom je in een vicieuze cirkel van dreigen, een niet luisterend kind, straffen, een weer niet luisterend kind, dreigen, straffen terecht: met als gevolg een ongelukkig kind, een vervelende sfeer en veel frustratie bij de begeleiders. Bovendien: een negatieve aanpak (blijven hameren op: níét gooien, níét slaan, níét schreeuwen, doe niet zo wild!, hou op met schelden) werkt niet. Het is (zeker voor een kind met AD(H)D) te moeilijk om uit negatief geformuleerde vermaningen de ‘vertaalslag’ te maken naar wat je wél wilt. Zeggen wat je wél wilt (‘geef die stok aan mij, ga even daar op de bank zitten’) werkt wel. Het positief opvoeden en dus belonen van gedrag gaat ook gepaard met het stellen van grenzen. Deze aanpak sluit ook helemaal aan bij de Geef me de 5 methodiek die Happy KidsCare toepast bij de begeleiding.

Tips om grenzen te stellen

  • Zorg dat de volwassenden dezelfde grenzen stellen
  • Wees consequent Handel steeds op het moment dat je kind de grens bereikt of net daarvoor.
  • Blijf weg van de discussie over een afspraak die van tevoren afgesproken is.
  • Laat merken dat je last hebt van het gedrag van je kind en niet van je kind zelf.
  • Bied je kind alternatieven, zodat het weet wat wél mag: ‘Je mag niet binnen met de bal spelen, maar wel buiten op het pleintje.’
  • Ook moeilijke omstandigheden is het belangrijk om grenzen te blijven stellen. Dat geeft je kind houvast.

Meer weten over Happy KidsCare?

“Vroeger stootte ik Lex van me af, maar nu denk ik: wat gezellig dat hij er is.”

vertel me meer

Waar vindt de logeerbegeleiding plaats?

vertel me meer

Jeugdprofessional Delft, Parttime 28-32 uur p/week

vertel me meer