Vakantie weer naar school voorbereiden

Autisme/adhd en de overgang van vakantie naar school – tips!
* Zorg dat de avond voor de eerste schooldag alles al klaar staat, zodat de ochtend helemaal gericht kan zijn op het kind.
*Plan voor de eerste dagen na de vakantie niks anders dan school, om de druk zo klein mogelijk te houden.
*Houd tijdens (de laatste dagen van) de vakantie de normale bedtijden aan.
*Bereid je kind voor op de overgang; laat het zien in een planning, dat maandag de school weer gaat beginnen. Herhaal dit een aantal keren.
*Spreek altijd positief over school; kinderen nemen bijna altijd precies aan wat de ouders zeggen.
*Geef de eerste dagen na de vakantie even wat extra ondersteuning, zoals meelopen de klas in, de juf vertellen hoe het kind zich voelt.
Bron: Koekie