Beste ouders/verzorgers,

15 maart j.l. zijn er door de regering aanvullende maatregelen genomen in de strijd tegen Corona. Ook voor ons als Happy KidsCare vragen de huidige ontwikkelingen het uiterste van ons aanpassingsvermogen. De veiligheid van kinderen blijft voor ons voorop staan, maar daarvoor moeten de begeleiders zelf natuurlijk ook veilig zijn. Van daaruit kunnen we het best blijven zorgen voor de veiligheid van kinderen die dat het meeste nodig hebben.

Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten spelen en sporten zonder de 1,5 meter afstand te houden. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. Het kabinet wil dat alle kinderen ook in deze bijzondere situatie onderwijs krijgen. Scholen in het basisonderwijs openen op 11 mei hun deuren weer. Er is met gemeenten en het onderwijs afgesproken dat er opvang, onderwijs en begeleiding is voor kinderen in een kwetsbare positie, waaronder ook kinderen met een psychische of medische beperking, en er in het gezin een overbelaste thuissituatie ontstaat.

Jeugdzorg valt onder de cruciale functies in ons land. Onder de noemer 'zorg'.  De zorg (begeleiding) wordt daarom, binnen de mogelijkheden, zoveel mogelijk gecontinueerd. Dit kan ook vanuit een digitale omgeving als de maatregelen verder worden aangescherpt vanuit het RIVM.

Wenst u uw kind desondanks thuis te houden? 
Dan verzoeken we u om dit zo spoedig mogelijk via info@happykidscare.nl kenbaar te maken.

Verandert de hulpvraag doordat de scholen en de kinderopvang dicht zijn?
Laat de zorgbehoefte (lees geen kinderopvang vraag) dan ook weten via info@happykidscare.nl.  Denk daarbij aan behoefte van begeleiding van dagstructuring of omgang met onderprikkeling of anderszins.

Ambulante Begeleiding
Deze kunnen en mogen doorgaan, rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM en eventueel het advies van de GGD. De begeleider neemt altijd het initiatief om hierover tijdig af te stemmen met het betreffende gezin of de betreffende cliënt. Wanneer er in het gezin gezondheidsklachten zijn zoals een neusverkoudheid, hoesten of koorts, gaan we niet op huisbezoek. Heeft de begeleider zelf gezondheidsklachten zoals een neusverkoudheid, hoesten of koorts, dan blijft diegene sowieso thuis en vermijd die fysieke contacten. Onze begeleiders zijn direct te benaderen via onze website .

Logeerbegeleiding
Deze kunnen en mogen doorgaan, rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM en eventueel het advies van de GGD. Er zullen voor kinderen vanaf 13 jaar geen grote groepsactiviteiten gedaan worden en de contacten zullen beperkt worden met contact met alleen de kinderen van het huisje en aangrenzend huisje. De kinderen mogen vanaf 28 april samen met elkaar op de kamer slapen zoals ze dat gewend zijn.

Eigenwijs Groepsbegeleiding
Deze kunnen en mogen doorgaan, rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM en eventueel het advies van de GGD. Ivm met besmettingsrisico kan een kind maar 1 dag per week deelnemen in groepjes van maximaal 5 kinderen. Na de meivakantie zullen we de reguliere tijden aanhouden van de groepsbegeleiding Eigenwijs.

Secretariaat blijft bereikbaar
We proberen het secretariaat open te houden, zodat we telefonisch bereikbaar blijven op 015- 214 5140. Wanneer er in het gezin gezondheidsklachten zijn zoals een neusverkoudheid, hoesten of koorts verwachten we een afmeldingsmail naar info@happykidscare.nl.

Maatregelen bij een mogelijke besmetting

Wat als een kind symptomen van het coronavirus vertoont?

  • Indien ouders een vermoeden hebben, dienen zij het kind thuis te houden en direct telefonisch contact op te nemen met de eigen huisarts of de lokale GGD.
  • Indien medewerkers een vermoeden hebben dat een kind symptomen vertoont, houden zij het kind en apart nemen zij direct contact op met de ouder, waarna deze het kind komt ophalen en telefonisch contact opneemt met de eigen huisarts of de lokale GGD.
  • Ouders hebben meldingsplicht. Dat betekent dat elke besmetting van het nieuwe coronavirus door – in dit geval – de ouder moet worden gemeld bij de GGD of de huisarts.
  • Volg hierna de instructies van de GGD op.
  • Zodra is bevestigd dat het om het coronavirus gaat, moeten alle andere medewerkers, ouders en samenwerkingspartners (schoolbesturen) worden geïnformeerd volgens de instructies van de GGD.

Wij verzoeken je om onderstaande informatie goed door te nemen en deze te delen met de je kind voordat hij naar Happy KidsCare komt:

  • We groeten elkaar zonder aanraking en 1,5 meter afstand. Dat wil zeggen, het vermijden van handen schudden een boks, high five of ander direct contact. Hierdoor kan het risico op overdracht via de handen aanzienlijk worden verminderd. Kinderen onder de 13 jaar hoeven geen afstand te houden.
  • Handen goed en regelmatig wassen.
  • We gebruiken alleen papieren handdoeken en zakdoeken.
  • Hoesten en niezen aan de binnenkant van de elleboog.
  • Indien je kind verkouden is en/of koorts heeft deze niet naar de groepsactiviteit bij Happy KidsCare sturen.

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.