Individuele studietoeslag

Studenten die moeite hebben met studeren vanwege bijvoorbeeld dyslexie, ADHD, autisme of een chronische ziekte kunnen extra (financiële) voorzieningen aanvragen. Studenten die door hun beperking naast hun studie niet kunnen werken (geen bijbaantje kunnen hebben) hebben soms recht op een studietoelage. Deze individuele studietoeslag (IST) wordt betaald door de gemeente. Je vraagt hem aan bij de gemeente waar je woont. Het is geen lening maar een gift.

De individuele studietoeslag is een aanvulling op het inkomen voor studenten die het door hun beperking niet lukt om naast hun studie ook nog te werken. Een reden daarvoor kan zijn dat studeren hen door de beperking extra veel inspanning en energie kost. Dit financiële steuntje moet studenten helpen hun studie af te kunnen maken, zodat er een betere kans is op een baan.

Voorwaarden

  • je bent 18 jaar of ouder
  • je hebt geen of weinig vermogen (minder dan € 6.295 aan spaargeld)
  • je hebt een medische, psychische en/of verstandelijke beperking
  • je hebt recht op studiefinanciering of een bijdrage op grond van de  (WTOS) Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  • je bent zelf niet in staat om met werk het minimumloon te verdienen of een bijbaan te hebben naast jouw studie
  • je ontvangt geen Wajong van het UWV.

Hoe hoog is de studietoeslag?

De hoogte van de studietoeslag per maand (vanaf 1 januari 2022):

  • 18 jaar € 150
  • 19 jaar € 180
  • 20 jaar € 240
  • 21 jaar en ouder € 300

Let op: ontving je vóór 1 januari 2022 al de individuele studietoeslag? Dan krijg je dit schooljaar (2021/2022) € 300 per maand. Dat geldt voor iedereen. Het maakt dus niet uit of je 18 jaar bent, of ouder. Dit noemen we de overgangstermijn.

Lees meer over deze regeling op de site van de rijksoverheid:

Hoe hoog is de studietoeslag voor studenten met een medische beperking? De officiële wettekst is terug te vinden in Artikel 36b Participatiewet.

Aanvragen bij gemeente

Meestal kun je op de website van de gemeente waar je woont informatie vinden over de “individuele studietoeslag”. De toeslag valt onder de “bijzondere bijstand” dus dat kun je ook als zoekterm gebruiken. Daar zie je dan hoe je het moet aanvragen. Elke gemeente is verplicht om zo’n studietoeslag te regelen, dus als je het niet kunt vinden, vraag het na bij je gemeente.

Nadat je je aanvraag hebt ingestuurd kan het zijn dat de gemeente je vraagt om je situatie toe te lichten aan iemand die je aanvraag beoordeelt. Dat kan iemand van buiten de gemeente zijn, die door de gemeente is ingeschakeld.

Ervaringsverhalen

‘’Vroeger stootte ik Lex van me af, maar nu denk ik: Wat gezellig dat hij er is. ‘’

Lees meer

Meer weten over Happy KidsCare?

“Vroeger stootte ik Lex van me af, maar nu denk ik: wat gezellig dat hij er is.”

vertel me meer

Waar vindt de logeerbegeleiding plaats?

vertel me meer

Jeugdprofessional Delft, Parttime 28-32 uur p/week

vertel me meer