Geef me de 5 bij kinderen met ADHD

De jeugdhulp van Happy KidsCare is gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen met ADHD en ASS (autisme). Happy KidsCare past de Geef me de 5 methodiek toe in al haar diensten. Denk daarbij aan de logeerbegeleiding, groepsbegeleiding en individuele begeleiding waar kinderen met ADHD en ASS wel eens bij elkaar in de groep zitten. Ondanks dat de Geef me de 5 methodiek is bedacht voor mensen met autisme, zullen we in dit artikel toelichten waarom we voor de jeugdhulp van Happy KidsCare, ook voor kinderen met ADHD en aanverwante diagnoses dezelfde methodiek gebruiken.

Voor leken, maar helaas ook voor veel professionals, zijn ADHD en ASS bijna elkaars tegenpolen: mensen met ASS kunnen zich niet verplaatsen in anderen en leven helemaal in hun eigen wereld, terwijl mensen met ADHD juist te veel van die buitenwereld binnen laten komen en niet weten wat ze met al die prikkels aan moeten. Iemand met ASS heeft veel behoefte aan structuur, iemand met ADHD heeft er juist de grootste moeite mee. Toch zijn er wel degelijk symptomen die bij beide diagnoses voorkomen, zoals de uitdagingen met sociale interactie, maar ook impulsiviteit, overbeweeglijkheid en zelfs moeite met concentratie, maar iemand met ASS kan heel impulsief zijn als het iets betreft dat hem fascineert. Dan is de rem er ook even helemaal af. Hetzelfde geldt voor overbeweeglijkheid: het etiketje ADHD is zo geplakt, maar wie een tweede keer kijkt, ziet soms dat de beweging een manier kan zijn om een veilige wereld te creëren; dit past bij ASS.

Een groot aantal studies laten zien dat er bij mensen met ASS veel ADHD symptomen aanwezig zijn. Allereerst zijn ASS en ADHD beide ontwikkelingsstoornissen. Hoewel ASS en ADHD beide niet te genezen zijn, zijn er een aantal interventies die gericht zijn op het behandelen van de bijkomende symptomen. Beide groepen missen vaak het overzicht: bij ASS ligt dat meer aan de focus op details, bij ADHD aan gebrek aan concentratie. Waar ASS vaak samengaat met gefixeerde aandacht, hebben kinderen met ADHD moeite hun aandacht erbij te houden.’

 

Happy KidsCare gebruikt voor de begeleiding de methodiek Geef me de 5. Deze methodiek is gericht op het zo zelfstandig mogelijk maken van mensen met ASS maar werken evengoed bij kinderen met ADHD. Geef me de 5 geeft praktische handvatten en is er een afgestemde communicatie ontwikkeld, genaamd Auti-communicatie. Het uitgangspunt is dat meer duidelijkheid en structuur wordt geboden, zodat zij nog meer kunnen groeien in (sociale)vaardigheden. Geef me de 5 helpt kinderen bij het zien van samenhang en het uitvoeren van taken. Met de methodiek maakt Happy KidsCare de wereld om hun heen duidelijker en voorspelbaar. Het doel van deze methodiek is dat elk kind zich begrepen voelt en zijn omgeving begrijpt. Dit doet Happy KidsCare door veel te visualiseren en duidelijkheid te geven middels het

beantwoorden van de volgende vijf vragen:

– Wat (er moet gebeuren)?
– Wanneer?
– Hoe?
– Waar?
– Wie?