Corona update

Delft, 21 januari 2021

Jeugdzorg valt onder de cruciale functies in ons land onder de noemer 'zorg'.  Gelukkig mag de jeugdhulp van Happy KidsCare aan kinderen en hun gezinnen daarom tijdens de lockdown wel doorgaan.
Extra aandacht gezinnen
Ook deze lockdown vraagt om extra aandacht voor gezinnen. Alle maatregelen zijn gericht op het verminderen van het aantal contacten. Dit betekent o.a. het sluiten van de scholen en de kinderopvang. Na de eerdere lockdown blijkt dat de spanningen in gezinnen vaak toenamen. Ook werd duidelijk dat online lessen voor een deel, een grote uitdaging is.
Verantwoordelijkheid
Veel gezinnen beschikken over de nodige veerkracht. Desondanks wordt het voor iedereen moeilijker om elkaar te ontmoeten. Daarom is het juist nu voor Happy KidsCare een belangrijke taak, oog te houden voor kinderen en ouders die door hun omstandigheden moeite hebben om de 'donkere dagen' door te komen.
Er ligt een verantwoordelijkheid is voor ons allemaal om;
* te zorgen dat alle kinderen sociale contacten houden,
* te kunnen blijven leren en
* iemand hebben om mee te praten.
Aanbod
Happy KidsCare zal na de kerstvakantie hetzelfde programma voor de groepsbegeleiding bieden. Alles blijft hetzelfde. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je je kind met een gerust hart op de locatie kan blijven brengen.

Veiligheid
Ook voor ons als Happy KidsCare vragen de huidige ontwikkelingen het uiterste van ons aanpassingsvermogen. De veiligheid van kinderen blijft voor ons voorop staan, maar daarvoor moeten de begeleiders zelf natuurlijk ook veilig zijn. Van daaruit kunnen we het best blijven zorgen voor de veiligheid van kinderen die dat het meeste nodig hebben.

Wenst u uw kind desondanks thuis te houden? 
Dan verzoeken we u om dit zo spoedig mogelijk via info@happykidscare.nl kenbaar te maken.

Verandert de hulpvraag doordat de scholen en de kinderopvang dicht zijn?
Laat de zorgbehoefte (lees geen kinderopvang vraag) dan ook weten via info@happykidscare.nl. Denk daarbij aan behoefte van begeleiding van dagstructuring of omgang met onderprikkeling of anderszins.

Ambulante Begeleiding
Deze kunnen en mogen doorgaan, rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM en eventueel het advies van de GGD. De begeleider neemt altijd het initiatief om hierover tijdig af te stemmen met het betreffende gezin of de betreffende cliënt. Wanneer er in het gezin gezondheidsklachten zijn zoals een neusverkoudheid, hoesten of koorts, gaan we niet op huisbezoek.

Heeft de begeleider zelf gezondheidsklachten zoals een neusverkoudheid, hoesten of koorts, dan blijft diegene sowieso thuis en vermijd die fysieke contacten. Onze begeleiders zijn direct te benaderen via onze website .

Logeerbegeleiding
Deze kunnen en mogen doorgaan, rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM en eventueel het advies van de GGD. Er zullen voor kinderen vanaf 13 jaar geen grote groepsactiviteiten gedaan worden en de contacten zullen beperkt worden met contact met alleen de kinderen van het huisje en aangrenzend huisje. De kinderen mogen samen met elkaar op de kamer slapen zoals ze dat gewend zijn.

Eigenwijs Groepsbegeleiding
Deze kunnen en mogen doorgaan, rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM en eventueel het advies van de GGD.  Ivm met besmettingsrisico kan een kind maar 1 dag per week deelnemen in groepjes van maximaal 5 kinderen.

Secretariaat blijft bereikbaar 
Na de kerstvakantie is hetr secretariaat telefonisch bereikbaar op 015- 214 5140.

Wanneer er in het gezin gezondheidsklachten zijn zoals een neusverkoudheid, hoesten of koorts verwachten we een afmeldingsmail naar info@happykidscare.nl.

De nieuwe werkelijkheid
In dit coronatijdperk gelden voor iedereen ingrijpende RIVM eisen. De oproep van de minister om zoveel mogelijk thuis te werken is in de jeugdzorg niet altijd uit te voeren.

Maar onze collega’s:

 • mogen vanaf de eerste verschijnselen niet op het werk verschijnen en moeten zich laten testen. Dit proces duurt 1 à 2 dagen,
 • zijn indien de test positief is minimaal 7 dagen thuis,
 • moeten thuisblijven als volwassen huisgenoot coronaverschijnselen en koorts heeft,
 • moeten om diverse redenen in quarantaine (10 dagen),

De inzet van de collega’s is dus op veel dagen een hele lastige puzzel.

Testen van medewerkers
Onze collega’s gaan direct bij (milde) klachten naar huis en laten zich testen. Als blijkt dat één van hen corona heeft volgen wij de GGD-richtlijnen vanuit het bron- en contactonderzoek en nemen wij alle aanbevolen maatregelen over.

Aangepaste maatregelen
Het rondkrijgen van het rooster voor de medewerkers is elke dag een grote puzzel. En wij doen er alles aan om te voorkomen dat er een groep of locatie moet sluiten in verband met een tekort aan collega’s. Puzzelen en zorgen voor een goede kwaliteit, dat is onze collega’s wel toevertrouwd. Er zullen echter momenten van overmacht zijn. Dan zullen wij onze personeelsinzet en groepsindeling bijstellen. Dit kan in de praktijk betekenen dat er niet altijd een vast gezicht van de groep op de groep aan het werk is, maar dat het een collega is van een andere groep. Uiteraard zal dit altijd aan jullie als ouder teruggekoppeld worden, maar in deze tijd is het niet haalbaar om vooraf toestemming aan jullie te vragen.

In de keuze die onze collega’s maken staat het welzijn van jullie kind altijd bovenaan. Onze collega’s gaan er zeker voor zorgen dat alle kinderen een fijne dag hebben. Bel met de mentor van je kind als je vragen hebt. Omdat we elkaar minder zien door de korte momenten bij het halen en brengen is het wel belangrijk om op een andere manier goed contact te houden. Houdt zoals altijd de rapportages op zilliz goed in de gaten, zodat je daar ook eventuele tips voor thuis uit kunt halen. HKC doet er alles aan om sluiting van groepen te voorkomen.

Onze richtlijnen blijven:

 • We groeten elkaar zonder aanraking en 1,5 meter afstand.
 • Handen goed en regelmatig wassen.
 • We gebruiken alleen papieren handdoeken.
 • Hoesten en niezen aan de binnenkant van de elleboog.
 • Indien je kind verkouden is en/of koorts heeft deze niet naar de groepsactiviteit bij Happy KidsCare sturen.

Maatregelen bij een mogelijke besmetting

Wat als een kind symptomen van het coronavirus vertoont?

 • Indien ouders een vermoeden hebben, dienen zij het kind thuis te houden en direct telefonisch contact op te nemen met de eigen huisarts of de lokale GGD.
 • Indien medewerkers een vermoeden hebben dat een kind symptomen vertoont, houden zij het kind en apart nemen zij direct contact op met de ouder, waarna deze het kind komt ophalen en telefonisch contact opneemt met de eigen huisarts of de lokale GGD.
 • Ouders hebben meldingsplicht. Dat betekent dat elke besmetting van het nieuwe coronavirus door – in dit geval – de ouder moet worden gemeld bij de GGD of de huisarts.
 • Volg hierna de instructies van de GGD op.
 • Zodra is bevestigd dat het om het coronavirus gaat, moeten alle andere medewerkers, ouders en samenwerkingspartners (schoolbesturen) worden geïnformeerd volgens de instructies van de GGD.